sluit
Shop Doneer

Het levensbloed van Jezus

Leestijd: 2 min.

Als de priester het allerheiligste was binnengekomen met de wierook en het bloed, moest hij dit bloed zeven maal sprenkelen op het verzoendeksel, als beeld van de volmaakte verzoening. Ook moest hij het er zeven keer vlak vóór sprenkelen. Gods opdracht was heel specifiek – niet zes of acht keer, maar zeven. In Jesaja vinden we een beeld van het lijden van Jezus – het meest heldere beeld uit het Oude Testament van die lijdensweg voor onze zonden.

Daarom zal Ik (God) Hem (Jezus) veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood... (Jesaja 53:12)

Het is mooi om te zien dat hier in Jesaja 53:12 opnieuw het woord nefesh staat: ziel. In Leviticus 17:11 lazen we al: het leven is in het bloed. Toen Jezus verzoening deed voor onze zonden, goot Hij Zijn ziel uit in Zijn bloed. Zijn bloed is het kostbaarste wat er is in het hele universum, want in dat bloed zit de ziel van God, de Schepper.

Er is meer kracht in één druppel van het bloed van Jezus dan in het hele koninkrijk van satan. Het levensbloed van Jezus is het leven van God de Schepper zelf – een leven dat groter is dan het hele universum en alles wat Hij ooit geschapen heeft. Dat leven wordt vrijgezet door het bloed van Jezus. Toen Hij Zijn bloed uitgoot, werd Hij de Levengever. We mogen ons nooit, nooit, nooit afkeren van het bloed van Jezus. Er is geen andere verzoening voor onze zonden en geen andere bron van leven. Een van onze grootste problemen is dat we niet genoeg stilstaan bij de kracht van dat bloed.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik bij U mag komen door het bloed van Jezus. Ik erken dat het leven dat wordt vrijgezet door het bloed van Jezus – de Levengever. Ik nader tot het heiligdom. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.