Shop Doneer

Kinderen en mede-erfgenamen

Leestijd: 3 min.

In Romeinen 8:15-17 schrijft Paulus aan de christenen in Rome wat voor hen beschikbaar is door hun geloof in Christus:

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot ​kinderen​ ontvangen, door Wie wij roepen: ​Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij ​kinderen​ van God zijn. En als wij ​kinderen​ zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van ​Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Het woord 'abba' is het Aramese of Hebreeuwse woord voor 'papa'. We hebben het hier dus over een intieme relatie met God de Vader, die we mogen aanspreken met 'papa'. De Geest van God zelf geeft ons de zekerheid en het vertrouwen dat we dat inderdaad mogen doen.

De Bijbel leert ons dat we Gods kinderen zijn, maar de Heilige Geest bevestigt die waarheid voor ieder van ons persoonlijk, in ons hart. Je bent Gods kind! En als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. We zijn tot erfgenamen van God gemaakt en mede-erfgenamen met Christus. Waar veel mensen echter gemakkelijk overheen lezen, is dat we als kinderen van 'Papa Vader' niet alleen delen in Jezus' heerlijke erfenis, maar ook in Zijn lijden. Bedenk dat iedere parel een product is van grote druk en spanning. Een parel ontstaat doordat een oesterschelpdier probeert een indringer - een zandkorrel of ander scherp object - in te kapselen, om zo de leefsfeer binnen de schelp weer veilig te maken. De pijn van het schelpdier is dus de directe aanleiding voor het vormen van een parel. Ook wij delen dus niet alleen in Jezus' overwinning, maar ook in Zijn pijn en lijden.

Een ander aspect aan het mede-erfgenaam zijn, is ook heel belangrijk om te begrijpen. Het betekent niet dat we allemaal een heel klein stukje van de totale erfenis zullen krijgen. Het betekent dat Jezus, als de eerste Zoon van God, de totale erfenis ontvangt en dat wij in Hem mogen deelhebben aan die totale erfenis. Ieder van ons heeft recht op de volledige erfenis; de erfenis van Jezus. De Wet van Gods Koninkrijk is altijd delen. We grijpen niet naar ons eigen deel, maar we delen samen in alles wat God de Vader en God de Zoon samen hebben.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij in Uw liefde heeft uitgekozen. Ik erken dat ik een kind van God ben en een mede-erfgenaam met Christus. Dank U, dat U mij daar de kracht voor geeft. Ik ben door U aangenomen als een kind van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.