Shop Doneer

God is altijd aanwezig

Leestijd: 2 min.

God beloofde Abraham en Jakob dat hun nakomelingen zo talrijk zouden zijn als het zand aan de kust van de zee. Dit is een sprekend beeld van het volk Israël in de afgelopen tweeduizend jaar. Golven hebben voortdurend op hen ingebeukt. Razernij van mensen, demonen en satan zelf heeft talloze slachtingen en moordpartijen op de Joden tot gevolg gehad in vele delen van de wereld. De zee is opgestuwd, heeft gebruld en heeft zich keer op keer verwoestend op het zand van de kust gestort. Maar weet je wat er gebeurt? Het zand wint altijd! Waarom? Omdat God heeft gezegd dat dit zo zou zijn. Het is de uitwerking van Gods woord.

Het is belangrijk te begrijpen dat de Joden er niet voor hebben gekozen om Gods volk te zijn. Het is de Heer die hen heeft uitgekozen. Ik geloof dat elke keuze die God maakt juist is. Hoe tegenstrijdig dingen ook mogen lijken, God heeft het juiste gedaan. Hij zal Zijn volk niet verlaten. Niet omdat Zijn volk Gods trouw zou verdienen. Nee, Hij doet het vanwege Zijn grote Naam. Gods Naam is verbonden met en toegewijd aan Israël; Zijn eer staat op het spel.

In het Nieuwe Testament biedt Jezus ons dezelfde zekerheid: ...Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten (Hebreeën 13:5). Soms zijn we ons totaal niet bewust van Zijn aanwezigheid, maar door Zijn Heilige Geest is Hij bij ons. Waar we ook gaan, God is aanwezig door Zijn Geest - onzichtbaar, soms onherkenbaar, maar altijd aanwezig. Voor een ongelovige kan dit een beangstigende gedachte zijn, maar voor de gelovige is het een troostende, versterkende zekerheid: God is altijd bij mij!

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U zich heeft toegewijd aan Israël. Ik doe op dit moment voorbede voor Uw volk. Ik erken dat, net zoals U aanwezig bent bij Uw volk Israël, U ook bij mij bent, elke dag en ieder moment, want U, mijn Heer, zult Uw volk niet verlaten. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.