Shop Doneer

Gods opdracht om te rusten

Leestijd: 3 min.

In Deuteronomium 28 vinden we een lijst van alle zegeningen en vloeken. De zegeningen beginnen met deze woorden:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent (vers 1-2).

De vloeken beginnen met de volgende woorden:

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent (...) dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. (vers 15)

Het staat of valt met het horen of veronachtzamen van Gods stem. Gehoorzaamheid in aanbidding is de aangewezen weg om in die houding en relatie tot God te komen, waarin we werkelijk Zijn stem verstaan. Met andere woorden, we zullen Gods stem niet verstaan, tenzij we een houding van aanbidding hebben. En als we Gods stem horen, gaan we in tot Zijn rust. Aanbidding is dus de weg naar rust. Alleen zij die weten hoe ze echt moeten aanbidden, kennen werkelijke rust.

Er blijft dus nog een ​sabbatsrust​ over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ​ongehoorzaamheid​ ten val zal komen. (Hebreeën 4:9-11)

De Bijbel laat hier zien dat Gods volk de rust niet binnenging, vanwege ongehoorzaamheid. Ik wil niet zeggen dat we terug naar de Wet moeten en de sabbat moeten gaan houden, of de zondag maken tot sabbat. Ik stel alleen vast dat we Gods opdracht om rust te nemen gemakkelijk kunnen missen.

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat als ik iedere week zeven dagen lang druk ben, ik God niet behaag. Bovendien (of juist daardoor?) breng ik daarmee mijn gezondheid ernstig in gevaar. God heeft iets in mijn hart bewerkt inzake de sabbatsrust. Ik geloof dat Hij ook iets in jouw hart kan doen, wat je ertoe zal brengen om heel natuurlijk Zijn goddelijke, eeuwige, onveranderlijke wetten te houden.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de belofte om Uw rust binnen te gaan en dat ik dat kan doen door tijd te nemen voor mijn aanbiddingsleven met U. Ik zal U vrezen, zodat ik niet faal in het rusten in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.