sluit
Shop Doneer

Wandelen in vreze des Heren

Leestijd: 3 min.

In de Hebreeënbrief staan een aantal zogenaamde 'Laten wij-stellingen'. De eerste hiervan was:
Laat ons dan vrezen (Hebreeën 4:1, NASB)

Verrast dit je? Veel christenen tegenwoordig hebben nauwelijks ruimte voor het begrip 'vrezen'.

De mensen die mij tot de Heer hebben geleid waren fijne christenen die woonden in Yorkshire, Engeland. Toen ik hen na de Tweede Wereldoorlog bezocht, ging het geestelijk niet goed met hen. De man was van mening dat er geen ruimte kon zijn voor vrees (angst) in het leven van een christen. Ik probeerde uit te leggen dat dit ervan afhangt over welke vorm van angst je het hebt. In Psalm 19 staat:

De vreze des HEEREN is ​rein, zij houdt voor eeuwig stand...(vers 10)

Die vorm van vrees eindigt nooit. Deze man had besloten nooit medicijnen te gebruiken, een standpunt dat heel subtiel toch een soort van arrogantie in zich bergt. Ik zag dit in de context van zijn mening dat iedere vorm van vrees verkeerd was. Tragisch genoeg ontwikkelde hij suikerziekte en moest zijn been geamputeerd worden. Hij kon nauwelijks over de schok heenkomen dat zijn geloof hem geen genezing had gebracht. Ik denk dat zijn werkelijke probleem was dat hij niet kon vatten dat een zekere vorm van vrees wel degelijk deel is van het christelijke leven. De woorden in deze brief 'laat ons dan vrezen' zijn gericht tot christenen, niet tot ongelovigen. Onthoud goed dat er altijd de mogelijkheid bestaat dat we niet ontvangen wat God voor ons heeft bestemd. De rest van de tekst is als volgt:

...dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. (Hebreeën 4:1, HSV)

Iedere belofte heeft twee kanten. Ze brengt je het goede, maar als je jezelf de belofte niet toe-eigent, word je ergens van beroofd. In het leven als christen is het vaak hetzelfde. Het goede is beschikbaar, maar er is altijd de mogelijkheid het niet te krijgen. Ik geloof dat deze houding van vreze des Heren een goede waarborg is om niet te missen wat God ons wil geven, en ook om de rust te ontvangen die Hij voor ons heeft bedoeld.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de belofte om Uw rust binnen te gaan. Ik verklaar dat ik tot God kom met de juiste houding van vrees om die rust binnen te gaan. Ik zal vrezen, zodat ik niet faal in het rusten in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.