Shop Doneer

Luisteren naar Gods stem

Leestijd: 3 min.

Onze eindbestemming – goed of slecht – wordt bepaald door de stemmen waar we naar luisteren. Luisteren naar de stem van de Heer en er aan gehoorzamen zal zegen brengen. De stem van God negeren brengt vele vloeken over ons leven.* Het is onmogelijk om God te gehoorzamen zonder eerst naar Zijn stem te luisteren, want Zijn stem vertelt ons wat Hij van ons vraagt.

Vele belijdende christenen zijn ongevoelig voor de stem van God. We kunnen ons leven lang allerlei godsdienstige activiteiten en taken verrichten, maar die zijn onderhevig aan routine en formaliteit, uitgesleten patronen die we hebben ontwikkeld om te compenseren dat we Gods stem niet verstaan. In alle perioden van de geschiedenis vraagt God van ons dat we ons voortdurend bewust zijn van Zijn stem.

In Jeremia 7 legt God uit wat Hij werkelijk van Israël verlangde, toen Hij het volk verloste uit Egypte. Het eerste was niet het houden van de offerwet, maar het luisteren naar Zijn stem. Het was Zijn stem die het volk zou leiden tot het gehoorzamen van de Wet en het brengen van de juiste offers. Het onderhouden van de uiterlijke regels van de Wet had geen betekenis, als het niet werd gedaan vanuit het horen van de stem van de Heer. De basisvereiste van God is dat we luisteren naar Zijn stem.

...want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op ​brandoffers​ en slachtoffers. Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan (Jeremia 7:22-23).

De eenvoudige eis is: 'Luister naar mijn stem en Ik zal je God zijn.' Dat is de simpelste samenvatting die mogelijk is. Neem vandaag een hartsbesluit om echt Gods stem te willen horen - het is de basis van je leven als christen.

*Voor meer studie: Van vloek naar zegen (boek)

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Ik spreek uit dat ik wil luisteren naar de stem van de Heer en Hem wil gehoorzamen. Ik maak de waarheid van deze tekst persoonlijk: 'Ik gehoorzaam Uw stem, en U zult mijn God zijn.' Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.