Jezus volgen - discipelschap

Verhoord gebed

God nodigt ons niet alleen uit om te bidden, Hij wacht er zelfs op!

Lees verder

Gods hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten... - studie

Deze studie is in 1995 als extra studiebrief rondgestuurd. Dit was het eerste jaar van het bestaan van DPM Nederland en dit thema vonden we zo belangrijk dat we er...

Lees verder

Gods hart voor wezen en weduwen, de praktijk uit het leven van Lydia

Een vrouw die weet van zuivere godsdienst… Toen Lydia Christensen – de vrouw die later Derek Prince zijn eerste vrouw zou worden – christen werd halverwege de jaren 20 van...

Lees verder

Ben je bereid tot overgave? - een voorbeeld uit het leven van Lydia Prince

Ben je bereid tot overgave?een voorbeeld uit het leven van Lydia PrinceVoor ik naar het getuigenis van Lydia ga, wil ik eerst een Bijbels voorbeeld van overgave bekijken uit ...

Lees verder

De regen en sneeuw van het Woord van God

Het Nieuwe Testament reikt ons een uitnodiging aan om vriendschap te hebben met God. Deze gemeenschap wordt in de Bijbel vaak 'wandelen met God' genoemd. In Amos 3:3 staat: Gaan...

Lees verder