Shop Doneer

Jezus volgen - discipelschap

Gods staf in onze hand

Kennen wij de kracht van Gods staf in onze handen? Wanneer we in de Bijbel een scepter of staf tegenkomen, is dat het embleem van een heerser en het teken...

Lees verder

De scepter van Christus

De scepter van Christus uitstrekken... Wat houdt dat eigenlijk in? En hoe doen we dat?

Lees verder

Regeren als koningen en priesters

Gods doel met Zijn volk is altijd geweest dat zij een koninkrijk van priesters zouden zijn. Maar hoe zit dat nu met ons, als Gods kinderen in Christus? Lees het...

Lees verder

Bestemd voor de troon

Gods doel met Zijn volk is altijd geweest dat zij een koninkrijk van priesters zouden zijn. Maar hoe zit dat nu met ons, als Gods kinderen in Christus?

Lees verder

Verhoord gebed

God nodigt ons niet alleen uit om te bidden, Hij wacht er zelfs op!

Lees verder

Ben je bereid tot overgave?

Ben je bereid tot overgave?een voorbeeld uit het leven van Lydia PrinceVoor ik naar het getuigenis van Lydia ga, wil ik eerst een Bijbels voorbeeld van overgave bekijken uit ...

Lees verder

Gods hart voor wezen en weduwen

Gods hart voor wezen en weduwende praktijk uit het leven van LydiaEen vrouw die weet van zuivere godsdienst…Toen Lydia Christensen – de vrouw die later Derek Prince zijn eerste vrouw...

Lees verder

De regen en sneeuw van het Woord van God

Het Nieuwe Testament reikt ons een uitnodiging aan om vriendschap te hebben met God. Deze gemeenschap wordt in de Bijbel vaak 'wandelen met God' genoemd.In Amos 3:3 staat: Gaan er...

Lees verder

Gods hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten

Deze studie is in 1995 als extra studiebrief rondgestuurd. Dit was het eerste jaar van het bestaan van DPM Nederland en dit thema vonden we zo belangrijk dat we...

Lees verder