Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geestelijke strijd

De hang naar controle

Gods Woord identificeert toverij als de universele oerreligie van de gevallen mensheid (1 Sam. 15:23). Verschillende groepen mensen gebruiken hun eigen vormen van toverij, maar bepaalde kenmerken zien we in...

Lees verder

Antisemitisme en de wederkomst van Jezus

Antisemitisme staat los van de recente oorlog - dit kwaad heeft oude wortels. In deze studie gaat Derek Prince in op de geestelijke achtergrond.

Lees verder

Zal satan ooit verzoend worden met God?

Eens in de zoveel tijd komt er in het christendom een leer bovendrijven die spreekt over een allesomvattende verzoening. In deze studie kijken we naar wat de Bijbel ons verteld...

Lees verder

Van vloek naar zegen

De Bijbel laat zien dat er twee onzichtbare krachten zijn die iemands bestemming bepalen. In deze studie kijken we naar de werking van de vloek en hoe we stappen van...

Lees verder

Geestelijke strijd: twee vijandige koninkrijken

De Bijbel spreekt over geestelijke strijd als een reëel onderdeel van het christelijk leven. Wie is er met wie in oorlog en hoe zijn jij en ik daar als christenen...

Lees verder

Bevrijd van de tegenwoordige eeuw

In welke eeuw leef jij? Ik heb het voorrecht gehad om veel te reizen en heb zodoende christenen uit heel veel verschillende achtergronden ontmoet. Ik zie dat God in...

Lees verder

In de bres staan

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen (1 Timotheüs 2:1). Paulus leert ons dat gebed de eerste prioriteit...

Lees verder

Hoe vasten ons verandert

door: Derek PrinceBidden en vasten, we noemen ze vaak in één adem (de Bijbel trouwens ook!). Maar terwijl de praktijk van gebed duidelijk terrein wint in het leven van veel...

Lees verder

Woorden

‘Het zijn maar woorden… wat maakt dat nou uit?’Hoe vaak horen we mensen zoiets niet zeggen? Maar hoe onjuist! Het is bijna onmogelijk om de kracht en betekenis van woorden...

Lees verder

De aard van onze wapens

,,Hoe gaat het met je?’’ - ,,Nou, niet echt geweldig, ik ervaar veel strijd...’’ Is dat een herkenbare dialoog? Toch moeten we niet verbaasd zijn dat we geregeld geestelijke druk...

Lees verder

Blijf in Gods waarheid

Kijk uit voor 2 gevaren van deze tijdVeel christenen beseffen niet of nauwelijks dat Gods oordeel niet begint bij de mensen van deze wereld, maar bij de mensen die God...

Lees verder

De kracht van proclamatie

De kracht van de woorden die je uitspreekt (proclamatie) is een actueel onderwerp dat bij steeds meer christenen begint te leven. In een tijd van toenemende duisternis en negativiteit, is...

Lees verder