Als ik me down voel

Bestel de jongerenkaart ‘Als ik me down voel’ en leer hoe God je kan helpen om gevoelens van doelloosheid of depressiviteit te overwinnen!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10304 Categorieën: , ,

God is het licht in mijn duisternis. (1)
Hij is trouw, al mijn hoop is op Hem gevestigd. (2)
Ik roep tot God in mijn moeilijke tijden en Hij geeft mij antwoord, Hij is bij me. Hij maakt me weer blij en geeft me Zijn vrede. Hij is mijn redding. (3)
Hij staat naast me en zal me niet alleen laten
tot Hij heeft gedaan wat Hij heeft beloofd. (4)

God ziet mijn pijn en mijn verdriet, Hij komt mij te hulp. (5)
Elke negatieve gedachte onderwerp ik aan
Jezus’ heerschappij. (6)

Ik belijd dat God mij vult met zuivere vrede en
vreugde in mijn geloof, om weer vol hoop te zijn,
door de kracht van de Heilige Geest. (7)

Als mijn gedachten zich vermenigvuldigen
en de zorgen mij te veel worden,
is uw troost vreugde voor mijn ziel. (8)

Ik kies ervoor om niet bezorgd te zijn, maar vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden. Hij geeft mij bovennatuurlijke vrede in mijn denken en vult mijn gedachten met alles wat goed, zuiver, mooi en van Hem is. (9)

God is bij me en versterkt me. (10)
Hij maakt me krachtig zodat ik niet zal wankelen. (11)
Hij heeft gedachten van vrede over mij
en niet van kwaad, om mij een
hoopvolle toekomst te geven. (12)

 1. Psalm 18:29
 2. Klaagliederen 3:24
 3. Psalm 91:14-16
 4. Genesis 28:15
 5. Psalm 10:14
 6. 2 Korinthiërs 10:5
 7. Romeinen 15:13
 8. Psalm 94:19
 9. naar Filippenzen 4:6-8
 10. Jesaja 41:10
 11. 1 Petrus 5:10
 12. Jeremia 29:11

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).