De gaven van de Geest

De gaven van de Geest hebben we ontvangen als onmisbare instrumenten voor richting in ons leven en het gezond functioneren van de gemeente. De gaven memoriseren helpt ons deze bovennatuurlijke instrumenten in het dagelijkse (gemeente-)leven ook bewust te gebruiken.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10035 Categorieën: , ,

Door de Heilige Geest heb ik kracht ontvangen
om Jezus’ getuige te zijn. (1)

De liefde van God is in mijn hart uitgestort
door de Heilige Geest, die mij gegeven is. (2)
Aan mij wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen. (3)

Ik jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, zoals: (4)
Woorden van wijsheid
Woorden van kennis
Geloof
Genadegaven van genezingen
Kracht om wonderen te doen
Profetie
Onderscheiding van geesten
Tongen(taal)
Uitleg van de betekenis van tongen(taal)

Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder Zijn gaven uitdeelt, zoals Hij het wil. (5)
Ik bewaar door de Heilige Geest, die in mij woont,
het goede dat mij is toevertrouwd. (6)

  1. Zie Handelingen 1:8
  2. Romeinen 5:5*
  3. 1 Korinthiërs 12:7*
  4. 1 Korinthiërs 14:1*
  5. 1 Korinthiërs 12:8-11 (HSV, WV & NBV)
  6. Zie 2 Timotheüs 1:14
    * tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).