De God van de Hoop

Bijbelse hoop is niet een vaag ongrijpbaar luchtkasteel, maar een reële, bovennatuurlijke bescherming rondom ons denken. Negatieve gedachten van ontmoediging en cynisme vluchten weg en maken plaats voor nieuw perspectief en herstel van vreugde.

€1,00

Wissen

God, die ons hoop geeft, vervul mij
in het geloof geheel en al met vreugde en vrede,
zodat mijn hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de Heilige Geest. (1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen,
zodat ik een krachtige aansporing heb
om de hoop te grijpen die voor mij ligt.
Haar heb ik als een anker van mijn ziel,
dat veilig en vast is. (2)

Want het geloof is de vaste grond
van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U,
die in mij een goed werk bent begonnen,
dit ten einde toe zult voortzetten,
tot de dag van Christus Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op;
Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!
Mijn ziel zegt: mijn deel is de HERE,
Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

  1. Rom. 15:13 (NBV)*
  2. Zie Heb. 6:18-19 (NBG)
  3. Heb. 11:1a (HSV)*
  4. Fil. 1:6 (NBG)*
  5. Klaagl. 3:22b-24 (NBG)
    * tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).