De rijkdom van Pinksteren

 5,00

Voor iedereen die oprecht verlangt naar de vervulling van een overwinnend en vruchtbaar leven als christen, is de doop in de Heilige Geest de belangrijkste hulp die God heeft gegeven.

Artikelnummer: 1082 Categorieën: ,

Op deze bijzondere Pinksterdag – vijftig dagen na de opstanding van Jezus – werd de Heilige Geest uitgestort. Die gebeurtenis bracht de wereld in opschudding en heeft tot vandaag toe vele gevolgen in het persoonlijke leven van iedere Geestvervulde gelovige. Voor iedereen die oprecht verlangt naar de vervulling van een overwinnend en vruchtbaar leven als christen, is de doop in de Heilige Geest de belangrijkste hulp die God heeft gegeven. Een prachtig boekje om uw gemeente, huisgroep of vrienden te bemoedigen met de overweldigende kracht die de Heilige Geest in ons leven brengt!

De rijkdom van pinksteren – Inhoudsopgave

Het doel van pinksteren

 1. Dynamische kracht om te getuigen
 2. Rechtstreeks contact met de verheerlijkte Christus
 3. Een toegangspoort tot bovennatuurlijke kracht
 4. Krachtig, aanhoudend gebed
 5. Nieuw begrip van de bijbel
 6. Dagelijkse leiding
 7. Gods liefde wordt uitgestort

Diverse proclamaties

Een aantal quotes

“De mate waarin de Heilige Geest ons zal besturen en leiden, is precies de mate waarin we ons zèlf vrijwillig aan de Heilige Geest willen overgeven… aan God ligt het niet. De mate of ‘hoeveelheid’ zit hem niet in het geven van God, maar in ons ontvangen. We kunnen precies zoveel werking van de Heilige Geest krijgen als we willen. Maar Hij zal ons nooit dwingen te ontvangen.”

“Voor de discipelen op de Pinksterdag was het alsof ze een persoonlijke brief hadden ontvangen die rechtstreeks van Christus kwam. Het poststempel op de brief is ‘heerlijkheid’ en de boodschap luidt: ‘Ik ben hier, zoals ik heb gezegd, op de plaats van alle autoriteit en kracht.”

‘Een wezenlijk kenmerk van de nieuwtestamentische gelovige is een directe, voortdurende, bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest in alle activiteiten.”

 • Dit boekje is een beknopte samenvatting van deel 4 van het boek ‘De pijlers van het christelijk geloof’ van Derek Prince.
 • Paperback: 40 pagina’s
 • ISBN-13: 9789075185669
 • Uitgeverij: Derek Prince Ministries Nederland