De vrucht van de Geest

Deze negen prachtige karaktereigenschappen groeien voortdurend in ons leven, als wij ons laten leiden door de Heilige Geest en niet door de wet. Ons denken wordt erdoor vernieuwd en ons karakter gevormd.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10034 Categorieën: , ,

Door de Heilige Geest word ik met kracht gesterkt en geheiligd,
zodat Christus door het geloof in mijn hart woning maakt. (1)

Ik wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees.
Ik laat mij door de Geest leiden, dan ben ik niet onder de wet. (2)

De vrucht van de Geest is:
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Vertrouwen*
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing (3)

Deze vrucht groeit binnen in mij omdat ik het eigendom ben van Christus Jezus.
Ik heb het vlees met al zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (4)

Ik zaai op de akker van de Geest en ik zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (5)

 

  1. Efeze 3:16,17 & 2 Thessalonicenzen 2:13
  2. Galaten 5:16 en 18
  3. Galaten 5:22 (* Willibrordvert.)
  4. Galaten 5:24
  5. Galaten 6:8

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).