De Wedloop

 1,00

Deze kaart is nieuw!

Soms lijkt ons leven op dat van een eenzame sporter die – bijna tevergeefs – probeert vol te houden en de race te volbrengen, met in het vooruitzicht de winst en de prijs. Toch doen we dit samen met duizenden, zelfs miljoenen anderen. Om te kunnen blijven volhouden, is het goed onszelf hier vaak aan te herinneren.

Artikelnummer: 10191 Categorieën: , , ,

Ik word door een menigte van geloofsgetuigen omringd, en leg alle last af en de zonde, die mij zo gemakkelijk verstrikt. En ik loop met volharding de wedloop die voor mij ligt, terwijl ik het oog gericht houd op Jezus, die nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Ik laat tot mij doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, zodat ik de moed niet verlies en het niet opgeef. (1)

Goddelozen struikelen in onheil, maar al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op. (2) Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar als ik hoop op de HEER krijg ik nieuwe kracht: ik loop, maar word niet moe, ik ren, maar raak niet uitgeput. (3) 

Ik ren als de atleet die wint, om een onvergankelijke erekrans te ontvangen. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. (4)

Ik wil de goede strijd strijden, de wedloop volbrengen en het geloof behouden. Dan wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar Zijn komst hebben uitgezien. (5)

 

  1. Zie Hebreeën 12:1-3 (HSV)
  2. Spreuken 24:16 (HSV)
  3. Jesaja 40:30-31 (NBV)*
  4. Zie 1 Korinthiërs 9:24-27 (NBV)
  5. 2 Timotheüs 4:7-8 (NBV)

* tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…