De werking van Gods Woord

 1,00

Onze liefde voor Gods Woord groeit als we kijken naar de vele eigenschappen ervan. op bovennatuurlijke wijze geeft het ons reiniging, voeding en vaste koers.

Artikelnummer: 10143 Categorieën: , ,

 Ik verblijd mij over Uw Woord. (1)

Uw Woord is een lamp
voor mijn voet en een licht op mijn pad. (2)

Uw Woord is kostbaarder dan goud
en zoeter dan honing. (3)

Uw Woord is als een spiegel.
Ik wil mij spiegelen aan Uw volmaakte wet
en Uw vrijheid ontvangen. (4)

Uw Woord is het zwaard van de Geest,
waarmee ik weerstand kan bieden in de strijd. (5)

Uw Woord is als een hamer,
die een steenrots vermorzelt.
God zal leugensprekers de mond snoeren,
maar Uw Woord is onwankelbaar. (6)

Uw Woord is het voedsel,
waardoor ik diepe vreugde ontvang. (7)

Uw woorden sterken mijn lichaam als een medicijn. (8)

Uw Woord is een waterbad. Ik ben rein
vanwege het Woord dat Jezus gesproken heeft.
Ik blijf in Hem, en Hij in mij. (9)

  1. Psalm 119:162 (NBG)
  2. Psalm 119:105
  3. Psalm 19:11
  4. Naar Jakobus 1:25
  5. Efeziërs 6:17
  6. Jeremia 23:29
  7. Jeremia 15:16
  8. Spreuken 4:22
  9. Efeziërs 5:26, Johannes 15:3-4

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).