Ik kijk uit wat ik kijk

Bestel de jongerenkaart ‘Ik kijk uit wat ik kijk!’ en laat het je helpen om (ook op het gebied van seksualiteit) jezelf te beschermen tegen verleidingen…

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10305 Categorieën: , ,

Wat ik zie, heeft invloed op mij. (1)
Daarom sluit ik een verbond met mijn ogen:
Ik zal niet met lust naar meisjes/jongens kijken. (2)
Gods liefde is wat ik voortdurend wil zien
en ik bewandel de weg van Zijn waarheid. (3)
Mijn hart behoort aan God toe
en zal niet toegeven aan mijn oog. (4)
Ik kijk niet naar dingen die een slechte invloed
op mij hebben, want ik ben geroepen
om rein en heilig te leven. (5)
Jezus heeft mij vrijgemaakt om ook echt vrij te zijn!
Ik maak geen misbruik van die vrijheid
om mijn eigen verlangens te bevredigen. (6)
Ik houd mijn blik alleen gericht op Jezus. (7)

  1. Mattheüs 6:22
  2. Job 31:1
  3. Psalm 26:3
  4. Mattheüs 5:28 en Job 31:7
  5. 1 Thessalonicenzen 4:7
  6. Galaten 5:1 en 13
  7. Hebreeën 12:2

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).