Kom, Heer Jezus!

 1,00

Deze kaart is nieuw!

Kijkend naar het verdriet, de oorlog en pijn in de huidige eeuw, kunnen we zo intens verlangen naar het moment dat Jezus terugkomt. Dan zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen en ons voor eeuwig opnemen in Zijn heerlijkheid. Wat een geweldige dag zal dat zijn!

Artikelnummer: 10195 Categorieën: , , ,

Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt, want Zijn komst is nabij.(1)

Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze Redder, de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan Zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan Zijn verheerlijkt lichaam.(2)

De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.(3) Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden.(4)

Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is.(5) Ik blijf trouw aan Uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb, dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen.(6)

U zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’
Amen. Ja, kom, Heer Jezus!(7)

 

 

  1. Zie Jakobus 5:8 (HSV)
  2. Filippenzen 3:20-21 (NBV)
  3. 1 Thessalonicenzen 4:16-17 (HSV)
  4. 1 Thessalonicenzen 4:18 (HSV)*
  5. Markus 13:33 (HSV)*
  6. Openbaring 3:10-11 (NBV)*
  7. Openbaring 22:20b (HSV)

* tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…