Ontzag voor de Heer is mijn schat

 1,00

Bestel de jongerenkaart ‘Ontzag voor de Heer is mijn schat’ en zie hoe je de juiste basishouding van ontzag voor God op je leven toe kunt passen.

Artikelnummer: 10307 Categorieën: , ,

God, U bent super groot en alles wat U doet is zo wonderlijk! Ik ben onder de indruk van Uw almacht, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en heiligheid. (1)

U bent het die de aarde gemaakt heeft. (2)

De hele wereld en alles wat daarop leeft is van U. (3)

U heeft de oceaan gemeten met Uw handen en weet zelfs hoe breed de hemel is! (4)

Mijn ontzag voor U is het begin van alles wat ik weet en begrijp, het geeft me wijsheid en inzicht, (6)U bent de eerste, en de laatste, buiten U is er geen God. (5)

Ontzag voor U beschermt mijn leven. Hierdoor kan ik rustig slapen, er overkomt mij niets. (7)

Als ik ontzag heb voor U hoef ik niet bang te zijn voor mensen. (8)

Omdat ik ontzag voor U heb, gaat U met mij om als Uw vriend (9) en leert U mij de juiste weg te kiezen. (10)

Mijn ontzag voor U is mijn schat. (11) Het brengt me rijkdom, eer, en leven! (12)

1. Openbaringen 15:3-4

2. Psalm 24:2

3. Psalm 50:12

4. Jesaja 40:12

5. Jesaja 44:6

6. Spreuken 1:7 & Psalm 111:10

7. Spreuken 19:23

8. Spreuken 14:26 & Spreuken 29:25

9. Psalm 25:14

10. Psalm 25:12

11. Jesaja 33:6

12. Spreuken 22:4

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).