Onze vader

De discipelen vroegen de Here Jezus hoe ze moesten bidden. Jezus leerde hen toen dit gebed als voorbeeld van hoe we met God mogen praten.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10212 Categorieën: , ,

Lieve Pappa,

U bent Vader voor ons allemaal
en U woont in de hemel.
Uw naam is heilig en daarom prijs ik U
boven alles.

U bent Koning over deze wereld.
Wilt U Uw koninkrijk gauw laten komen?

Ik bid dat Uw wil gebeurt,
in de hemel en ook in mijn leven,
in Nederland en op de hele aarde.

Geef mij ook vandaag het eten
en al het andere dat ik nodig heb.

Wilt U de dingen die ik
verkeerd heb gedaan vergeven?
Zoals ikzelf de mensen vergeef
die dingen verkeerd hebben gedaan naar mij.

Breng mij niet in situaties die mij van U afbrengen.
En maak mij vrij van de duivel.

Want U bent de allergrootste Koning
en U regeert. U hebt alle macht
en bent de grote overwinnaar.
Voor altijd!

Amen!

Mattheüs 6:9-13

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).