Standvastig als Job

 1,00

Jobs indrukwekkende verhaal hoort misschien wel tot diepzinnigste, maar ook moeilijkst te begrijpen boeken uit de Bijbel. Deze kaart helpt je om bijbelse woorden te geven aan je gebed als jou moeilijke, soms zelfs onbegrijpelijke dingen overkomen. God is erbij! 

Artikelnummer: 10196 Categorieën: , ,

Heer, ik verlang te zijn zoals Job; vroom en oprecht,
godvrezend en mij afkerend van het kwaad.(1)

Ik neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten
die spraken in de naam van de ​Heer​.
Degenen die standhielden prijs ik gelukkig!

Ik heb gehoord hoe standvastig ​Job​ was,
en weet welke uitkomst de ​Heer​ gaf;
de ​Heer​ is immers liefdevol en ​barmhartig.(2)

Zolang mijn adem nog in mij is,
en het blazen van God in mijn neus,
zullen mijn lippen geen onrecht spreken,
en zal mijn tong geen bedrog uiten!
Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden,
en zal haar niet loslaten.(3)

De HEERE heeft gegeven
en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!(4)

Ik weet: mijn Redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Ik zal Hem met eigen ogen zien,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.(5)

1. Zie Job 1:8 (HSV)
2. Jakobus 5:10-11 (NBV)*
3. Zie Job 27:3-6 (HSV)*
4. Job 1:21b (HSV)
5. Job 19:25, 27 (NBV)

* tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…