U maakt alles nieuw

 1,00

Deze kaart is nieuw!

De realiteit van een gebroken, nog onvolmaakte wereld is overal om ons heen zichtbaar. Maar in die gebrokenheid zien en ervaren we nu al glimpen van de nieuwe, herstelde aarde waar we naartoe onderweg zijn. Hij is het immers die zegt: Zie, ik maak alles nieuw!

Artikelnummer: 10193 Categorieën: , , ,

U belooft: ‘Ik maak alles nieuw.(1) Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht; het komt niet meer in de gedachten op.(2) Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.’(3) 

Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.(4)

De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.(5) En God zal alle tranen van onze ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.(6)

Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen.(7)

 

  1. Zie Openbaring 21:5 (WV)
  2. Jesaja 65:17 (WV)
  3. Jesaja 65:18, 19b (NBV)
  4. Zie Openbaring 22:1-3 (NBV)
  5. Romeinen 8:21 (NBV)
  6. Openbaring 21:4 (HSV)
  7. 2 Petrus 3:13-14 (NBV)*

* tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…