Verootmoediging

 1,00

Bekering is de enige basis voor ons leven als christen. een bewuste daad van verootmoediging op basis van Gods Woord brengt ons steeds opnieuw terug binnen het bereik van Gods genade.

Artikelnummer: 10083 Categorieën: , ,

Here, wie zal bestaan,
als U de ongerechtigheden in gedachtenis houdt? 1)
Maar zover als het oosten is van het westen,
zover doet u onze ongerechtigheden van ons. 2)
Daarom verneder ik mij onder Uw machtige hand,
opdat U mij zult verhogen op Uw tijd. 3)
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein,
was mij met het bloed van Jezus,
dan ben ik witter dan sneeuw. 4)
Schep in mij een rein hart,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. 5)
Als offer van aanbidding breng ik U mijn verbroken geest,
want een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. 6)
Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. 7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg. 8)

 

  1. Psalm 130:3
  2. Psalm 103:12
  3. 1 Petrus 5:6
  4. Psalm 51:9 / 1 Johannes 1:7
  5. Psalm 51:12
  6. Psalm 51:19
  7. Psalm 19:14
  8. Psalm 139:23-24

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).