Vrouw & moeder

 1,00

God heeft een bijzondere roeping voor vrouwen. Iedere dag mag je jezelf herinneren aan die roeping, maar ook een beroep doen op Gods raad en kracht. God is trouw en Hij zal je zeker helpen.

Artikelnummer: 10065 Categorieën: , ,

Ik ben een dochter van de Allerhoogste. (1)
Ik ben geschapen naar het beeld en de
gelijkenis van God, mijn hemelse Vader. (2)

Ik weet welke gedachten God koestert
over mij, mijn man en onze kinderen:
gedachten van vrede en niet van onheil,
om ons een hoopvolle toekomst te geven. (3)

Ik maak me in geen ding bezorgd,
maar besluit in alles mijn wensen met
dankzegging en smeking
bekend te maken aan God. (4)

Dag aan dag draagt Hij ons. (5)

Als ik in wijsheid tekort schiet,
dan bid ik God daarom in geloof,
en het zal me gegeven worden. (6)

Ik ben een helper voor mijn man,
zoals God ook mij tot hulp is. (7)

Net als Sara hoop ik op God. Ik doe het goede
en laat me geen schrik aanjagen. (8)

Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen,
Gods liefde zal nooit meer van mij wijken. (9)
Amen!

 

  1. 1 Johannes 3:1
  2. Genesis 1:26
  3. Jeremia 29:11
  4. Filippenzen 4:6
  5. Psalm 68:20
  6. Jakobus 1:5
  7. Genesis 2:18 / Psalm 121:2
  8. 1 Petrus 3:5-6b
  9. Jesaja 54:10

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).