Wie is de baas?

Bestel de jongerenkaart ‘Wie is de baas?’ en spreek heel duidelijk uit waar jij staat: God is jouw Heer, en jij wilt Hem graag dienen…

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10301 Categorieën: , ,

Ik erken dat er maar één God is, door Wie alles is
ontstaan en waar ik voor bestemd ben, en er is één
Heer, Jezus Christus, door en voor wie ik leef. (1)
Ik leef niet voor mezelf,
maar voor Christus die in mij leeft.
Hij regeert mijn leven. (2)
Ik ben overgeplaatst van het rijk van de duisternis
naar Gods koninkrijk van het licht. (3)
Omdat ik God gehoorzaam en me aan Hem
onderwerp, is satan bang voor mij
en zal van mij wegvluchten. (4)
Dit kan ik doen, omdat Jezus satan en zijn
demonen heeft ontwapend,
van zijn troon afgezet en overwonnen. (5)
Ik kies ervoor om God helemaal te dienen,
Hij wijst mij de weg naar het Leven.
Er is vreugde en blijdschap dicht bij Hem. (6)
Mijn Heer is de Alfa en Omega,
het begin en het eind.
Hij was er altijd, Hij is er altijd
en Hij zal er altijd zijn,
Hij is de Almachtige. (7)

  1. 1 Korinthiërs 8:6
  2. Galaten 2:20
  3. Kolossenzen 1:13
  4. Jakobus 4:7
  5. Kolossenzen 2:15
  6. Romeinen 12:1 en Psalm 16:11
  7. Openbaringen 1:8

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).